Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25b. Toezeggingen

T21-036 Varianten

ID
188
Nummer
T21-036
Titel
T21-036 Varianten
Commissie
Ruimtelijke Ordening en Wonen
Agendapunt
Raadscommissie 2021 (5. Voorstel PvdA invoering zelfbewoningsplicht in Hilversum)
donderdag 18 maart 20:00 tot 0:00
Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Toezegging
Wethouder Heller zegt toe, het advies (variant 4) van de PvdA uit het voorstel over te nemen en de uitvoering van de zelfbewoningsplicht via een wijziging van de huisvestingsverordening te gaan voorbereiden (T21/36).
Portefeuillehouder
Wethouder B. Heller
Deadline
15-12-2021
Afdeling
A-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
Stand van zaken
De uitvoering van motie M20/108 wordt gekoppeld aan de uitvoering van toezegging 21/36. In de collegebrief d.d. 31 mei 2023 over de kwartaalplanning voor wonen is de raad geïnformeerd over de planning. De vaststelling van de huisvestingsverordening staat op de prioriteitenagenda voor de raad van 13 december 2023 (op agenda raad 6 december).
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening