Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2021

6
College van B&W (Digitaal via Zoom)
09:31 - 16:00
7
Raadscommissie (Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer)
19:30 - 19:55

Vragenhalfuurtje voor commissievergadering 2

Raadscommissie (Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer)
20:00 - 00:00

Commissievergadering 1
Onderwerpen
Portefeuille Welzijn en Zorg

 • Raadsdashboard Sociaal Domein 2020

Portefeuille Natuur & Groen

 • Uittredingsovereenkomst Amsterdam GNR en Gooise Natuuragenda

Portefeuille Grondbeleid en grexen

 • Actualisatie grondexploitaties 2021
Raadscommissie (Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer)
20:00 - 00:00

Commissievergadering 2
Onderwerpen
Portefeuille Ruimtelijke Ordening

 • Update Omgevingsfoto

Portefeuille Vergunning en Handhaving

 • Wijziging Reglement van Orde Commissie voor Welstand en Monumenten

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

 • Wijziging Welstandsnota
8
Raadscommissie (Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer)
20:00 - 00:00

Commissievergadering 2b
Onderwerpen
Portefeuille Regio

 • Raadsvoorstel Zienswijze op voorstel MRA-transitiecommissie

Portefeuille Financiën

 • Evaluatie Financiële verordening 2018 en vaststelling Financiële verordening 2022

Portefeuille Financiën

 • Commissievoorstel PvdA Overhevelingen
13
College van B&W (B&W kamer)
09:31 - 16:00
14
Raadscommissie (Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer)
19:30 - 19:55

Vragenhalfuurtje voor commissievergadering 3

Raadscommissie (Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer)
19:30 - 19:55

Vragenhalfuurtje voor commissievergadering 4

Raadscommissie (Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer)
20:00 - 00:00

Commissievergadering 3
Onderwerpen
Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

 • Vaststelling Mobiliteitsvisie Hilversum 2040

Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

 • Verlenen krediet infrastructurele maatregelen

Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

 • Verlenen krediet voor aanleg fietsstraat Schuttersweg
Raadscommissie (Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer)
20:00 - 00:00

Commissievergadering 4
Onderwerpen
Portefeuille Economie & Media

 • Economisch Perspectief 2040

Portefeuille Economie & Media

 • Extra storting ROM Regio Utrecht

Portefeuille Project Crailo

 • Vaststelling bestemmingsplan Onderstation Crailo

Portefeuille

 • Kredietaanvraag sloop GAK-kelder
21
Gemeenteraad (Digitaal via Zoom)
20:00 - 00:00