Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid

woensdag 11 maart 2020

20:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 4

 3. 5
  Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. J. Kastje
 4. 6

  Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
  https://www.regiogv.nl/vergaderingen

 5. 7

 6. 8

  Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
  https://www.regiogv.nl/vergaderingen

 7. 9

  De Commissie voor Welstand en Monumenten (CWM) heeft een negatief advies uitgebracht op de HOV lijn langs het spoor, en de weg over Anna's Hoeve, m.b.t. de aanleg van de fly-over, de natuurbrug, en de tunnel onder het spoor. De commissie geeft enkele voorbeelden, maar vindt dat het ontwerp in zijn geheel samenhang ontbeert en heroverwogen moet worden
  Het college wil, vanwege de impact op de planning, het negatieve advies van de commissie niet integraal overnemen, maar daar beargumenteerd van afwijken en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) een positief advies uitbrengen. Daarmee worden een groot aantal adviezen van de CWM onbehandeld.

  Voorgesteld besluit

  1.    Te bespreken: de adviezen van de Commissie Welstand en Monumenten op de HOV lijn langs het spoor, en de weg over Anna's Hoeve, m.b.t. de aanleg van de fly-over, de natuurbrug, en de tunnel onder het spoor.
  2.    Het college te adviseren over een reactie, en eventueel te nemen maatregelen, n.a.v. deze adviezen.

 8. 10

  Op 10 juli 2019 nam de gemeenteraad de motie ‘600 bloeiende boekweitkorrels’ aan. In de motie wordt geconstateerd dat het momentum voor een specifiek Dudokmonument op het Marktplein gepasseerd is, maar ook dat Hilversum in 2024 haar 600-jarige zelfstandigheid kan vieren en deze feestelijke aanleiding kan bekronen met een ‘sprankelend’ en ‘monumentaal’ kunstwerk op het Marktplein. De gemeenteraad verzocht het college met een procesvoorstel inclusief dekking te komen, gericht op het realiseren van een monumentaal kunstwerk op het Marktplein, dat bij gelegenheid van de viering van 600 jaar Hilversumse zelfstandigheid onthuld kan worden.


  Het college heeft bureau QKunst gevraagd te ondersteunen bij het formuleren van het procesvoorstel. Het proces moet leiden tot een kunstwerk dat nationaal onderscheidend, kwalitatief hoogstaand en duurzaam is en dat gebruikmaakt van de bestaande infrastructuur op het Marktplein. Daarnaast leeft de wens burgers te laten participeren in het proces en jongeren c.q. burgers van de toekomst een rol te geven bij de totstandkoming. Verder is gevraagd in het proces twee of drie scenario’s op te nemen.


  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een besluit te nemen over de uitgangspunten, de scenario's en de bijbehorende kostenramingen voor het kunstwerk. Met dit voorstel wordt tevens de motie M19/85 afgedaan.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:

  1. Kennis te nemen van het Procesvoorstel Kunstwerk Marktplein, inclusief bijlagen.
  2. Een kunstwerk op het Marktplein te realiseren volgens de uitgangspunten, zoals beschreven in het Procesvoorstel.
  3. Te kiezen voor scenario 2 als voorkeursscenario voor het kunstwerk, met bijbehorende kostenraming.
  4. Akkoord te gaan met het proces en de planning, zoals beschreven in het Procesvoorstel.
  5. Het college de opdracht te geven om de uitvoering en plaatsing van het kunstwerk te realiseren.
 9. 11
  Besloten vergadering