Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviesraad Sociaal Domein Hilversum

donderdag 14 februari 2019

10:30 - 13:30
Locatie

Heelo, Oosterengweg 44, Hilversum

Voorzitter
A. Wijnands-van Daal

Agendapunten

 1. 0
  DEEL I Algemeen deel A
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Ingekomen stukken en verzonden post
 4. 3.1

  • 12/01 PPT presentatie doelgroepenvervoer + notitie mw. Stuurwold aanvulling vanuit presentatie B2
  • 16/01: mail webbureau Marieke Verbeek (online communicatie) met voorstel om een oproepje
   voor onze vacatures te plaatsen in de externe nieuwsbrief van het sociaal Plein met een groepsfoto.
  • 16/01: Notitie Uitgangspunten Hilversumpas – adviesaanvraag. Zie4
  • 16/01: Notitie evaluatie Nova: ter info, nav input ArSD B
  • 17/01: GGD G&V: verzoek om deelname aan onderzoek naar alcoholgebruik 55+
  • 17/01: Verslag RVO 16 januari 2019 met vraag: wie heeft belangstelling voor welke Samenkracht-groep B
  • 23/01: NOVA pilot definitieve versie van de evaluatie met bijlagen B6
  • 25/01: Samenkracht bijeenkomst 30 januari 2019 over WSP: wie gaat daar naartoe?
  • 31/01: Aandachtspunten overleg 10 januari 2019 met OR Tomingroep
  • 01/02: Onvrijwillige zorg thuis onder voorwaarden (nieuwe Wet zorg en dwang miv 1-1-2020) B
  • 04/02: Verslag bijeenkomst 21/01 Diversiteitsraad zie6
 5. 3.2

  • 15-01-2019 advies (nagekomen) aangaande ‘het transformatieplan Zorg voor de Jeugd van de Regio Gooi en Vechtstreek.zie4
  • 07-02-2019: verzonden: advies aangaande 'Notitie Uitgangspunten Hilversumpas' zie4
 6. 4

  • 15-01-2019 verzonden: nagekomen advies aangaande ‘het transformatieplan Zorg voor de Jeugd
   van de Regio Gooi en Vechtstreek. B
  • 16-01-2019 ontvangen: adviesaanvraag Notitie Uitgangspunten Hilversumpas. B2
  • 07-02-2019: verzonden: advies aangaande 'Notitie Uitgangspunten Hilversumpas' B
 7. 5
  Huishoudelijke zaken Adviesraad
 8. 6

  • 10/01: overleg betrokken partijen over ‘Nova’ (re-integratie): dhr Hofhuizen B
  • 16/01: commissie Samenleving: behandeling rapport van de Rekenkamer en Wespp: mw. Wijnands
  • 17/01: hoorzitting gemeenteraad over aanbesteding jeugd: mw. Wijnands
  • 21/01: bijeenkomst inzake mogelijk instellen Diversiteitsraad: mw. Wijnands, mw. Stuurwold
  • 30/01: afspraak inzake onderzoek naar Jeugdzorg door de Rekenkamer: Mw. Wijnands en mw. Riezebos, mw. Stuurwold reserve
  • 14/02: Beeldvormende sessie Schuldhulp: mw. Wijnands, mw. Stuurwold
  • 25/01: Samenkracht bijeenkomst 30 januari 2019 over WSP: wie gaat daar naartoe?
  • 31/01: overleg 10 januari 2019 met OR Tomingroep: zie verslag Aandachtspunten mw. Bakker/dhr. De Meij B
  • 04/02: verslag bijeenkomst Diversiteitsraad 21/01 B
 9. 6
  DEEL II Informatie-uitwisseling en bespreking met de gemeente
 10. 7
  11.30 uur presentatie project Herstel - Wilma Beltman en Ahmet Turkmen
 11. 8
  12.30 uur presentatie Contouren Minimabeleid en uitstroom - Irma Dijkstra
 12. 9
  13.00 uur Transformatieplan Jeugd - Serge Kaan en Myra van Veenendaal
 13. 10
  Mededelingen/informatie van de gemeente (mondeling)
 14. 11

 15. 12
  Sociaal Plein
 16. 13
  DEEL III: Algemeen deel B
 17. 14
  Rondvraag en Sluiting
 18. 15
  Ingekomen post ter informatie