Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviesraad Sociaal Domein Hilversum

donderdag 14 februari 2019

10:30 - 13:30

Locatie
Heelo, Oosterengweg 44, Hilversum
Voorzitter
A. Wijnands-van Daal

Agendapunten

 • 12/01 PPT presentatie doelgroepenvervoer + notitie mw. Stuurwold aanvulling vanuit presentatie B2
 • 16/01: mail webbureau Marieke Verbeek (online communicatie) met voorstel om een oproepje
  voor onze vacatures te plaatsen in de externe nieuwsbrief van het sociaal Plein met een groepsfoto.
 • 16/01: Notitie Uitgangspunten Hilversumpas – adviesaanvraag. Zie4
 • 16/01: Notitie evaluatie Nova: ter info, nav input ArSD B
 • 17/01: GGD G&V: verzoek om deelname aan onderzoek naar alcoholgebruik 55+
 • 17/01: Verslag RVO 16 januari 2019 met vraag: wie heeft belangstelling voor welke Samenkracht-groep B
 • 23/01: NOVA pilot definitieve versie van de evaluatie met bijlagen B6
 • 25/01: Samenkracht bijeenkomst 30 januari 2019 over WSP: wie gaat daar naartoe?
 • 31/01: Aandachtspunten overleg 10 januari 2019 met OR Tomingroep
 • 01/02: Onvrijwillige zorg thuis onder voorwaarden (nieuwe Wet zorg en dwang miv 1-1-2020) B
 • 04/02: Verslag bijeenkomst 21/01 Diversiteitsraad zie6
 • 15-01-2019 advies (nagekomen) aangaande ‘het transformatieplan Zorg voor de Jeugd van de Regio Gooi en Vechtstreek.zie4
 • 07-02-2019: verzonden: advies aangaande 'Notitie Uitgangspunten Hilversumpas' zie4
 • 15-01-2019 verzonden: nagekomen advies aangaande ‘het transformatieplan Zorg voor de Jeugd
  van de Regio Gooi en Vechtstreek. B
 • 16-01-2019 ontvangen: adviesaanvraag Notitie Uitgangspunten Hilversumpas. B2
 • 07-02-2019: verzonden: advies aangaande 'Notitie Uitgangspunten Hilversumpas' B
 • 10/01: overleg betrokken partijen over ‘Nova’ (re-integratie): dhr Hofhuizen B
 • 16/01: commissie Samenleving: behandeling rapport van de Rekenkamer en Wespp: mw. Wijnands
 • 17/01: hoorzitting gemeenteraad over aanbesteding jeugd: mw. Wijnands
 • 21/01: bijeenkomst inzake mogelijk instellen Diversiteitsraad: mw. Wijnands, mw. Stuurwold
 • 30/01: afspraak inzake onderzoek naar Jeugdzorg door de Rekenkamer: Mw. Wijnands en mw. Riezebos, mw. Stuurwold reserve
 • 14/02: Beeldvormende sessie Schuldhulp: mw. Wijnands, mw. Stuurwold
 • 25/01: Samenkracht bijeenkomst 30 januari 2019 over WSP: wie gaat daar naartoe?
 • 31/01: overleg 10 januari 2019 met OR Tomingroep: zie verslag Aandachtspunten mw. Bakker/dhr. De Meij B
 • 04/02: verslag bijeenkomst Diversiteitsraad 21/01 B