Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 23 november 2022

20:00 - 23:59

Locatie
Dudokkamer
Voorzitter
E.M. Zeeuw van der Laan

Agendapunten

 1. Het Programma Groen Hilversum 2040 (hierna Programma Groen) is de actualisatie van het Groenbeleidsplan Hilversum 2030 en bestaat uit een visie en een uitvoeringsprogramma. Het Groenbeleidsplan wordt geactualiseerd omdat een aantal belangrijke actuele thema's zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en hittestress, onvoldoende of geen onderdeel uitmaken van het Groenbeleidsplan.
  Samen met inwoners en bedrijven gaan we Hilversum groener maken, zodat een gezonde, groene stad voor iedereen, mens en dier, bereikbaar en beleefbaar is.
  In het visiedeel van het Programma Groen staan de doelen en randvoorwaarden. In het uitvoeringsdeel staan projecten waarmee we de doelen van het programma willen realiseren.
  Het Programma Groen dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en omgevingsplannen.

  4 insprekers;
  -    Mevr. Van Oostveen
  -    Dhr. Norder
  -    Mevr. Wolffensperger (H100 en vogelbescherming)
  -    Mevr. Schouten

  Voorgesteld besluit

  I. De raad te adviseren:
  1. Het groenbeleid Programma Groen Hilversum 2040 (bijlage 1) vast te stellen.