Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke commissies

woensdag 3 november 2021

19:00 - 00:00

Locatie
Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Voorzitter
J. Kalk en H.H. Fennema
Toelichting

Onderwerpen:

 • Programmabegroting 2022
 • Belastingverordeningen 2022
Agenda documenten

Agendapunten

Onderdeel van de Programmabegroting 2022 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2022 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren:
Overeenkomstig de Programmabegroting 2022 vast te stellen:
1.    De Verordening Afvalstoffenheffing 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
2.    De Verordening Havengelden 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
3.    De Verordening Hondenbelasting 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
4.    De Legesverordening 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
5.    De Verordening Marktgelden 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
6.    De Verordening Onroerende zaakbelastingen 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
7.    De Verordening Parkeerbelastingen 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
8.    De Verordening Precariobelasting 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
9.    De Verordening Rioolheffing 2022 inclusief bijbehorende tarieven.
* Tekstuele wijzigingen in de verordeningen zijn geel gearceerd.

Portefeuilles:

 • Financiën
 • Welzijn en Zorg
 • ICT
 • LHBTI
 • Privacy

Portefeuilles:

 • Werk en inkomen
 • Onderwijs (BO/VO)
 • Bereikbaarheid en parkeren
 • P & O en dienstverlening

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Regio
 • Sport
 • Omgevingswet
 • Bescherming en Opvang
 • Vergunningverlening en Handhaving

Portefeuilles:

 • Beheer Openbare Ruimte en begraafplaatsen
 • Grondbeleid en grondexploitaties
 • Vastgoed
 • Inkoop
 • Buurten en wijken

Portefeuilles:

 • Klimaat en energie
 • Natuur en groen
 • Milieu en afval
 • Wonen
 • Vergunninghouders en vluchtelingen
 • Monumenten

Portefeuilles:

 • Economie en media
 • Cultuur
 • Evenementen

Portefeuilles:

 • Veiligheid en Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Communicatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Bestrijding mensenhandel