Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Gezamenlijke commissies

woensdag 5 juni 2024

16:00 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Agendapunten

 1. 1

  Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2023.
  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2023. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.


  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

 2. 2

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2023. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2023 behandeld.


  In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.