Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M23-080 Onderzoek OV-hub Zeverijnstraat

ID
165
Nummer
M23-080
Commissie
Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (15.a. M23-80 - Onderzoek OV-Hub Zeverijnstraat)
woensdag 14 juni 20:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M23-080 Onderzoek OV-hub Zeverijnstraat
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder J.E.M.G. Göbbels
Toelichting
Motie M23/80 – Onderzoek OV-Hub Zeverijnstraat - van de fracties van CU, PvdA, SP, D66, BVNL en DH wordt zonder stemming aangenomen. In de motie wordt het college verzocht: 1. onderzoek te doen naar de kansen om een OV-Hub voor korte afstand oplossingen binnen Hilversum te realiseren in de omgeving Zeverijnstraat, Vreelandseweg, Diependaalselaan; 2. hierbij aan de sluiten bij de ontwikkeling van gebiedsagenda Bedrijventerrein Zuid-West en het uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie.
Einddatum
Afdeling
XA-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening