Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M22-069 1221 Groeien in 2 stappen vanaf 1400

ID
145
Nummer
M22-069
Commissie
Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (12.f. M22-69 - 1221 Groeien in 2 stappen vanaf 1400)
woensdag 26 oktober 20:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M22-069 1221 Groeien in 2 stappen vanaf 1400
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder J.E.M.G. Göbbels
Toelichting
Motie M22/69 van de fracties van HvH en VVD wordt, na hoofdelijke stemming, aangenomen met stemmen voor van HvH (7), VVD (5), GrL (3), CDA (3), DH (3), PvdA (2), SP (2), CU (1) en BVNL (1) (27 voor/6 tegen). In de motie wordt het college opdragen: 1. voor de 400 te bouwen woningen na 2030 niet eerder te beginnen aan een nieuw gebiedspaspoort dan in 2028, als een groot deel van de nu vastgestelde 7 gebiedspaspoorten gerealiseerd is; 2. de effecten van de al ontwikkelde/in ontwikkeling zijnde woningbouwprojecten in de overweging tot het bouwen van nog meer woningen mee te nemen; 3. om bij de ontwikkeling van de 400 nieuwe woningen tussen 2030 en 2040 zoveel mogelijk uit te gaan van transformatie van bestaande gebouwen of van sloop/nieuwbouw van onbenutte panden, zodat er slechts in beperkte mate sprake is van de toevoeging van extra volumes in de wijk; 4. in de gebiedspaspoorten voor deze 400 nieuwe woningen, die het college voorlegt aan de raad, aan te tonen dat maximaal is ingezet op transformatie van bestaande gebouwen of op sloop/nieuwbouw van onbenutte panden.
Einddatum
15-12-2027
Afdeling
XA-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
Stand van zaken
Afdoen motie wordt lange termijn, voorzien in 2027.
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening
Bijlage(s)