Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M23-102 - Onderzoek Maatschappelijke Exploitatie Stichting

ID
177
Nummer
M23-102
Commissie
Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (18.a. M23-102 - Onderzoek Maatschappelijke Exploitatie Stichting)
woensdag 19 juli 19:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M23-102 - Onderzoek Maatschappelijke Exploitatie Stichting
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder J. Kalk
Toelichting
Motie M23/102 – Onderzoek Maatschappelijke Exploitatie Stichting – van de fracties van VVD, CDA, D66, GrL, CU en HvH wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (6), D66 (7), VVD (5), GrL (4), CDA (4), PvdA (2), SP (2) en CU (1) (31 voor/5 tegen). In de motie wordt het college verzocht: 1. een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de optie van een maatschappelijke exploitatie stichting als exploitatievorm voor het nog te bouwen sportcomplex op het Arenapark; 2. dat onderzoek parallel te laten lopen met de verdere uitwerking van het Programma van Eisen; 3. daarmee een vergelijking met andere exploitatievormen te maken met daarbij o.a. de volgende dimensies: governance, exploitatiekosten voor de gemeente, risico’s voor de gemeente en maatschappelijke impact; 4. de uitkomst van het onderzoek aan de raad te presenteren zodat de raad hierover een advies kan geven voordat hier door het college een besluit over genomen wordt; 5. de kosten mee te nemen in het nog aan de raad aan te biedeninvesteringsvoorstel zoals aangekondigd in de voorjaarsnota op pagina 20.
Einddatum
Afdeling
XC-PHO Onderwijs Sport Buurten VTH Regio GV
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening
Bijlage(s)