Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25b. Toezeggingen

T22-021

ID
307
Nummer
T22-021
Titel
T22-021
Commissie
Ruimtelijke Ordening en Wonen
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (12. Structuurvisie Bruisend Hart (1093046))
donderdag 9 juni 20:00 tot 0:00
Raadzaal
Toezegging
Wethouder Walters zegt , n.a.v. A22/47 Bruisend Hart, toe om na te denken over een goede klimaatrobuuste inrichting van het plein en ook te kijken naar voorbeelden elders om van het plein een mooie ontmoetingsplek te maken(T22/21).
Portefeuillehouder
Wethouder A.R.C. Scheepers
Deadline
Afdeling
A-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
Stand van zaken
Toezegging wordt meegenomen bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart.
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening
Bijlage(s)