Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M22-068 Klaar voor een circulaire toekomst

ID
141
Nummer
M22-068
Commissie
Zorg & Samenleving
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (10.b. M22-68 - Klaar voor een circulaire toekomst)
woensdag 21 september 20:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M22-068 Klaar voor een circulaire toekomst
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder J. Kalk
Toelichting
Gewijzigde Motie M22/68 (nummering aangepast, red. was M22/64) van de fracties van D66, PvdA en CU wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (7), D66 (7), VVD (5), GrL (4), CDA (4), DH (3), PvdA (2), SP (2) en CU (1) (35 voor/1 tegen). In de motie wordt het college opgeroepen: 1. maximale circulariteit als uitgangspunt te nemen voor tenders van nieuw te bouwen gemeentelijk vastgoed; 2. de effecten van circulariteit op het investeringsbedrag bij deze projecten aan de raad voor te leggen; 3. een materialenpaspoort verplicht te stellen bij nieuwe bouwprojecten in de gemeente Hilversum; 4. nieuwe afschrijvingsmethoden en berekening van restwaarde te gebruiken/te ontwikkelen voor projecten die circulair gebouwd worden.
Einddatum
Afdeling
XC-PHO Onderwijs Sport Buurten VTH Regio GV
Stand van zaken
De actualisatie van het gemeentelijk vastgoed- en grondbeleid is voorzien voor Q2 2024. Zie ook M23-088.
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening
Bijlage(s)