Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M23-027 Leegstandsverordening

ID
158
Nummer
M23-027
Commissie
Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (18. M23-27 - Leegstandsverordening)
woensdag 8 maart 20:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M23-027 Leegstandsverordening
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder J. Kalk
Toelichting
Motie M23/27 van de fracties van PvdA, HvH, SP, GrL en DH wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (7), D66 (5; voor: R.H. van Grieken, J.J.A.N. Deen, P. van den Brink, Z. Zaabat, H. Lindeboom, tegen: B. van Hattum en V. Wesselink), GrL (3), DH (3), PvdA (2), SP (2), CU (1) en BVNL (1) (21 voor/13 tegen). In de motie wordt het college opgedragen: voor het zomerreces van 2023, conform de eerder vastgestelde woonvisie, een uitgewerkt voorstel voor een leegstandsverordening aan de gemeenteraad voor te leggen.
Einddatum
1-7-2023
Afdeling
XA-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening
Bijlage(s)