Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25b. Toezeggingen

T23-010 Woonruimteverdeling

ID
346
Nummer
T23-010
Titel
T23-010 Woonruimteverdeling
Commissie
Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten
Agendapunt
Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten 2023 (8. Beeldvorming Huisvestingsverordening 2023 (1202215))
woensdag 8 februari 20:30 tot 23:59
Raadzaal
Toezegging
Wethouder Walters zal de jaarrapportage woonruimteverdeling van de Regio van augustus 2022 met bijbehorende collegebrief nogmaals aan de raad sturen en de technische vragen van de SP schriftelijk beantwoorden (voor behandeling van het onderwerp inde raad). Verder zegt zij een collegebrief toe met informatie hoe binnen de huidige wetgeving middenhuur gereguleerd kan worden (T23/10).
Portefeuillehouder
Wethouder B. Heller
Deadline
Afdeling
A-PHO RO Wonen Omgevingswet Media Inclusie Dierenwelzijn
Stand van zaken
Naar aanleiding van de nota zienswijzebehandeling in februari 2023 is per mail, d.d. 9 februari 2023, de jaarrapportage Woonruimteverdeling 2021 gestuurd naar de raadsleden/woordvoerders op het thema wonen.
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening
Bijlage(s)