Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M23-091 - Pizza en Politiek

ID
170
Nummer
M23-091
Commissie
Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (5.g. M23-91 - Pizza en Politiek)
woensdag 21 juni 16:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M23-091 - Pizza en Politiek
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder J. Kalk
Toelichting
Motie M23/91 – Pizza en politiek – van de fractie van HvH, CU, SP, PvdA, DH, D66, CDA, GrL wordt unaniem aangenomen (36 voor/0 tegen). In de motie wordt het college verzocht: 1. Voor 1 oktober 2023 met jongeren, jongerenwerkers en raadsleden in gesprek te gaan over de manier waarop op korte termijn een vervolg kan worden gegeven aan het initiatief Pizza en Politiek, met als doel: jongeren en raadsleden met elkaar in contact en gesprek te brengen op een manier die aansluit bij de behoeften en belevingswereld van jongeren. 2. Dit vervolg onderdeel te maken van de participatieaanpak jongeren van het college en indien nodig voldoende capaciteit en middelen beschikbaar te stellen.
Einddatum
Afdeling
XJ-PHO WMO Welzijn Jeugd Bescherming Opvang Inburgering Cultureel Erfgoed Inkoop Subsidies, ICT
Stand van zaken
Punt 1: afgedaan op 2 november, met een editie van Pizza en Politiek in de Vorstin. Op 20 dec jl hebben we het evenement afgesloten met een evaluatie en een advies voor vervolg. Dit document is besproken met wethouder Jongerenparticipatie Karin van Hunnik.
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening
Bijlage(s)