Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M22-039 Positie versterking van belanghebbenden zonder macht

ID
132
Nummer
M22-039
Commissie
Economie & Bestuur
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (2.f. M22-39 - Positie versterking van belanghebbenden zonder macht)
woensdag 8 juni 20:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M22-039 Positie versterking van belanghebbenden zonder macht
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder J. Kalk
Toelichting
Gewijzigde motie M22/39 van de fractie van PvdA wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (8), D66 (7), VVD (5), GrL (4), CDA (4), DH (3), PvdA (2), SP (2) en BVNL (1) (36 voor/1 tegen). In de motie wordt het college verzocht: om te komen tot een voorstel in het kader van de open bestuurscultuur waarmee de positie van ‘belanghebbenden zonder macht’ wordt versterkt in relatie tot burgerparticipatie.
Einddatum
Afdeling
XK-PHO Bestuurlijke aangelegenheden en OOV
Stand van zaken
De motie wordt onderdeel van de startnotitie participatie.
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening
Bijlage(s)