Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M23-066 Daar wordt je weer vrolijk van

ID
163
Nummer
M23-066
Commissie
Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (15. M23-66 - Daar word je weer vrolijk van)
woensdag 17 mei 20:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M23-066 Daar wordt je weer vrolijk van
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder J.E.M.G. Göbbels
Toelichting
Motie M23/66 – Daar word je weer vrolijk van - van de fracties van GrL, HvH, SP D66, PvdA, DH, CDA en VVD wordt zonder stemming aangenomen. In de motie wordt het college opgeroepen: om op heel korte termijn samen met het schoolbestuur te kiezen voor één variant voor de tijdelijke huisvesting, waarbij er in elk geval voor de zomervakantie 2023 duidelijkheid is, deze keuze ook zo snel mogelijk helder te (laten) communiceren door het schoolbestuur aan MR en ouders, en tot zo spoedig mogelijke realisatie over te gaan (conform de uitgangspunten goedkoopst adequaat gezien de korte tijd dat de noodlokalen noodzakelijk zullen zijn) en de lasten op de gebruikelijke wijze ten laste te brengen van de voorziening onderwijs.
Einddatum
21-7-2023
Afdeling
XC-PHO Onderwijs Sport Buurten VTH Regio GV
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan via
Datum afdoening