Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

25a. Moties

M23-090 - Noodlanding voor vierde route

ID
172
Nummer
M23-090
Commissie
Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (6. M23-90 - Noodlanding voor vierde route)
woensdag 21 juni 16:00 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M23-090 - Noodlanding voor vierde route
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Wethouder B. Heller
Toelichting
Motie M23/90 van de fracties van CDA, SP, VVD, GL, HvH, PvdA, DH wordt aangenomen met stemmen voor van HvH (6), D66 (1; voor: B. van Hattum, tegen: P. van den Brink, V. Wesselink, J.J.A.N. Deen, A. Zaabat, H. Lindeboom, R.H. van Grieken), VVD (5), GrL (4), CDA (4), DH (4), PvdA (2) en SP (2) (28 voor/8 tegen). De heer B. Nanninga geeft aan per abuis voor gestemd te hebben en verzoekt zijn stem als tegenstem te registreren. In de motie besluit de gemeenteraad: 1. uit te spreken toename van geluidshinder voor de inwoners van Hilversum ten gevolge van een herverdeling van het Nederlandse luchtruim onacceptabel te vinden en een maximale beperking hiervan te allen tijde te prefereren; 2. het college te verzoeken dit standpunt zoals verwoord in deze motie kenbaar te maken bij alle betrokken partijen.
Einddatum
Afdeling
XH-PHO Energie Natuur Mobiliteit Parkeren Milieu
Stand van zaken
Afgedaan via Collegebrief afdoening M23-90 Noodlanding voor Vierde Route (1350221) d.d. 2 augustus 2023.
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan via
Collegebrief
Datum afdoening
2-8-2023
Bijlage(s)