Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Bestuur en Economie

woensdag 28 februari 2024

20:30 - 23:59
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
V. Wesselink

Agendapunten

 1. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 2. 3

  • Metropool Regio Amsterdam (Samenwerkingsverband)
  • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (GR)
  • Regio Gooi en Vechtstreek (GR)
  • Archief Gooi en Vechtstreek (GR, vanaf 1-1-2024)
  • BNG Bank n.v. (Vennootschap)
  • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht b.v.
 3. 4

  De Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: ‘GR Regio GV’) wordt om de twee jaar geactualiseerd. In de GR Regio GV is de manier van samenwerken tussen regiogemeenten en de Regio-organisatie vastgelegd. Op 1 maart 2022 is de huidige GR Regio GV in werking getreden, dus in voorjaar 2024 is een volgende geactualiseerde versie nodig. Bij deze actualisatie worden de wijzigingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verwerkt. De wet is er om de democratische legitimatie en de controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daarnaast worden enkele reguliere aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de wet- en regelgeving en aan te sluiten bij de werkprocessen. De GR Regio GV wordt lokaal vastgesteld. Vanwege de vestigingsplaats Bussum zorgt de gemeente Gooise Meren voor publicatie van de nieuwe GR Regio GV 2024. Dit zal op uiterlijk 1 mei 2024 gebeuren. De raden van de regiogemeenten worden daarom gevraagd vóór 1 april 2024 te besluiten omtrent de vaststelling van de GR Regio GV 2024.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2024 vast te stellen en het besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Regio GV.

 4. 5
  Oordeelsvorming Actualisering Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek (1398085)