Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 24 januari 2024

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda

  • Er komt een inspreker die het woord voert over de nieuwe parkeertarieven en -voorwaarden.
  • Er komt een inspreker die het woord voert over de Parkeerverordening (toelichting staat in iBabs).
 2. 3

  • Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR)Stichting Goois Natuurreservaat (Stichting)
  • Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (onderdeel Regio Gooi en Vechtstreek)
  • Coƶperatie Parkeerservice U.A. (Coƶperatie)
  • Vitens N.V. (Vennootschap)
 3. 4

  Het Jaarplan Mobiliteit 2024 is het eerste jaarplan dat in het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 is opgesteld. Het jaarplan omvat een terugblik op 2023 (juli t/m november) en een vooruitblik op projecten en activiteiten die in 2024 worden opgepakt. Om de voortgang en het effect van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit te meten wordt een monitor ontwikkeld. Op basis van de monitor kan periodiek worden beoordeeld hoe het programma ervoor staat en of er aanleiding is voor bijsturing. De monitor wordt opgezet als groeimodel, waarbij de eerste versie benut wordt voor de jaren 2024 tot en met 2026. Daarna wordt de monitor uitgebreid.

  Voorgesteld besluit

  Het college te adviseren: Het Jaarplan Mobiliteit 2024 en specifiek over het monitoringsplan 2024-2026 vast te stellen.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-012 Informatie optimaliseren overige mobiliteitsnetwerken
  T24-013 Update prioriteitenlijst 20 verkeersgevaarlijke punten
  T24-014 Opnemen onderwerpen in terugblik 2024
 4. 5

 5. 6

  In het uitvoeringsprogramma Programma Groen staan projecten beschreven die bijdragen aan de doelen van het Programma Groen.


  Voor 2024 is het jaarplan (uitvoeringsprogramma) grotendeels in lijn met het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Programma Groen 2023-2026. Het jaarplan laat zien hoe met projecten, communicatie en monitoring binnen de vastgestelde budgetten uitvoering wordt gegeven aan het Programma Groen Hilversum 2040.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college te adviseren over het Programma Groen Jaarplan 2024 en specifiek over het monitoringsplan.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-015 Update De Groene Loper
 6. 7