Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving

woensdag 24 mei 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  In Gooiland Hotel worden momenteel tijdelijk 148 asielzoekers opgevangen (tot 1 januari 2024 met mogelijke verlenging van één jaar tot maximaal 4 jaar). De verwachting is dat de landelijke wetgeving (spreidingswet, verwachte invoering 1 januari 2024) de taakstelling voor deze doelgroep gaat verhogen tot 360 asielzoekers in Hilversum. In de BVS op 25 januari 2023 is de raad meegenomen in de totale opvangsituatie in Hilversum (vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers) en is er naar aanleiding van de aanstaande spreidingswet gesproken over het maken van lokale kaders voor asielopvang, die de raad vaststelt.


  Het college maakt onderscheid tussen vaststaande randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de asielopvang in Hilversum en een afwegingskader waarmee de geschiktheid van een locatie kan worden afgewogen. Met dit commissievoorstel vraagt het college de raad om advies over de aanzet voor de gemeentelijke randvoorwaarden, het concept-afwegingskader en het vervolgproces.


  De adviezen uit de commissie en de opbrengsten uit de gesprekken met de stad gebruikt het college om de definitieve asielaanpak op te stellen, voorliggend ter besluitvorming door de raad in december. Dit zodat het college in januari gestand staat om invulling te geven aan de spreidingswet, die naar verwachting op 1 januari van kracht is.

  Voorgesteld besluit

  Het college te adviseren:
  1. Over de voorliggende randvoorwaarden voor asielopvang.
  2. Over het voorliggende concept-afwegingskader voor asielopvang.
  3. Over het voorgestelde proces voor asielopvang.

 4. 5

 5. 6

  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeente ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven.

  Voorgesteld besluit

  I De raad voor te stellen om:
  1. De bijgaande “Zienswijze gemeente Hilversum op conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
  2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  II Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

 6. 7