Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving

donderdag 16 maart 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

  Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
  https://www.regiogv.nl/vergaderingen


  Bij dit agendapunt zal een inspreker namens de bewonersvereniging Zonnestraal het woord voeren over de participatie bij het vaststellen van het gebiedskader Landgoed Zonnestraal.


  Bij dit agendapunt zal een inspreker namens de ouders van IKC Villa Vrolik het woord voeren over de noodhuisvesting.

 3. 4

  De huidige visie sociaal domein, de Kadernota Sociaal Domein 2017-2021, is aan vervanging toe. Het aantreden van een nieuw college is een goed moment hiervoor. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen zijn aanleiding voor het herijken van de visie. De planning is om de nieuwe visie sociaal domein in het tweede kwartaal van 2023 door de raad te laten vaststellen. Eén van de belangrijke aanbevelingen uit het raadsonderzoek Wmo Welzijn is om de raad meer bij het opstellen van nieuwe beleidskaders te betrekken. Het proces van opstellen is hierop ingericht.Tussen begin september en begin december waren er drie gesprekken met de raad over proces en inhoud.


  De voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein spreekt in over dit onderwerp.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om de visie sociaal domein Wij zijn Hilversum vast te stellen.

 4. 5