Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving

woensdag 28 juni 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  De startnotities Jeugd en Wmo-Samenleving en de daaropvolgende beleidskaders (december 2023) zien toe op de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met deze startnotities stellen we de gemeenteraad in staat richting te geven aan het toekomstige beleid voor Wmo-Welzijn en Jeugd.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad adviseren:
  1. De Startnotities Wmo-Samenleving en Jeugd vast te stellen en uit te laten werken tot beleidskaders.
  2. Te kiezen voor voorkeurskeuze 1. ‘Buurtgericht en gemeenschap’ uit de startnotitie Wmo-Samenleving als richting voor het te ontwikkelen beleidskader Wmo-Samenleving.
  3. Te kiezen voor voorkeurskeuze 2. ‘Sterke basis, gericht investeren in preventie en verstevigen toegang’ uit de startnotitie Jeugd als richting voor het te ontwikkelen beleidskader Jeugd.

 4. 5

 5. 6

  De startnotitie Armoede en Schulden en de daaropvolgende beleidskaders zien toe op de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met deze startnotities vragen we de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving het college te adviseren over de uitgangspunten van het toekomstige beleid voor Armoede en Schulden.


  Voorgesteld besluit

  I. Het college te adviseren de  startnotitie armoede en schulden vast te stellen en deze te gebruiken als kader voor het opstellen van het beleidsplan armoede & schulden.

 6. 7