Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Zorg, Welzijn en Samenleving

donderdag 23 november 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

  Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
  https://www.regiogv.nl/vergaderingen/


  De toezeggingenlijsten zijn, wegens omstandigheden, niet door het college aangeleverd.

 3. 4.4.a

  De beleidskaders Jeugd en Wmo-Samenleving 2024 – 2030 vormen de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum". Met deze beleidskaders geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor Jeugd en Wmo-Samenleving tot 2030 vast te stellen.


  Op het Beleidskader Wmo-Samenleving is conform de aanbevelingen uit het Raadsonderzoek Wmo-Samenleving een kwaliteitscheck toegepast door de griffie.

 4. 4.5.a

 5. 5.4.b

 6. 5.5.b

 7. 6

  Op 5 april 2023 heeft de gemeenteraad de Visie Sociaal Domein vastgesteld. In de visie staat aangegeven dat monitoring een belangrijk onderdeel is van resultaatgericht(e) beleid en uitvoering. “Om goed te kunnen sturen, is het van belang dat de gemeente werkt met een beperkte en duidelijke set aan indicatoren. Ook hier geldt het principe van eenvoud.” (pagina 22 Visie Sociaal Domein). Met het Doelen-Inspanningen-Netwerk (doelenboom) voor het sociaal domein geeft het college invulling aan dit voornemen uit de visie door opgaven, doelen, maatschappelijk effect indicatoren, prestatie-indicatoren en speerpunten te combineren in één instrument. Het doel van het DIN is enerzijds het bieden van een ambtelijk en bestuurlijk sturingsinstrument en anderzijds een rapportage-instrument voor de gemeenteraad. Het DIN biedt een integrale kijk op de hele breedte van het sociaal domein en laat zien hoe we als gemeente werken aan de in de Visie Sociaal Domein gestelde doelen en de in de nieuwe beleidskaders benoemde speerpunten. Door het opnemen van streefwaardes worden de gemeentelijke ambities geconcretiseerd. Daarbij is een goede duiding van de cijfers van belang.
  Het instrument is niet in beton gegoten en beweegt mee met de beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein. Omdat het DIN een relatief nieuw instrument is in Hilversum hebben wij de raad op 13 november jl. een toelichting over dit instrument gegeven.


  **De indicatoren op het voorblad zijn ‘doorklikbaar’. Ze linken door naar een nadere toelichting. Elke toelichting bevat rechtsboven een knop waarmee u teruggaat naar het voorblad.

  Voorgesteld besluit

  Het college te adviseren het Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) Sociaal Domein vast te stellen als bestuurlijk sturings- en raadsrapportage-instrument, waarmee het in de plaats komt van het raadsdashboard sociaal domein. Het DIN maakt de samenhang zichtbaar tussen doelen, resultaten en speerpunten.

 8. 7
  Oordeelsvorming Doelen Inspanningen Netwerk Sociaal Domein