Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving

woensdag 11 januari 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 4

  Als onderdeel van de ambitie van het college om huishoudens met een laag inkomen per 1 januari 2023 financieel extra te ondersteunen, wordt  de raad voorgesteld de inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag te verruimen van 110% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn geregeld in de verzamelverordening inkomensvoorziening 2021. Voor het verruimen van de inkomensgrens dient de verordening te worden gewijzigd. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Ook wordt de Raad voorgesteld om huishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum in 2023 en 2024 vrij te stellen van de eigen bijdrage WMO. Hiervoor dient de verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 te worden gewijzigd. Dit is ook een bevoegdheid van de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om:
  1. De inkomensgrens van de Individuele Inkomenstoeslag structureel te verhogen van 110% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum (Wsm) en hiervoor de ‘Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2023’ vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verzamelverordening inkomensvoorziening 2021’.
  2. Voor 2023 en 2024 de eigen bijdrage Wmo vrij te stellen voor huishoudens met een inkomen tot 130% Wsm en hiervoor de ‘Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2023’ vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 maart 2023  onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018’.
  3. Voor het dekken van de kosten van de vrijstelling eigen bijdrage Wmo de begroting budgetneutraal te wijzigen voor de jaren 2023 en 2024 door het budget voor Programma 3 (taakveld 6.3 Inkomensregelingen) te verlagen met € 330.000,- per jaar en het budget voor Programma 2 (taakveld. 6.6 Maatwerkvoorzieningen) te verhogen met € 330.000,- per jaar.

 3. 5