Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving

woensdag 6 september 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

 3. 4

  Het buurthuis De Oude Lelie is in maart 2017 afgebrand (meer dan 6 jaar geleden). Ondertussen is er veel gebeurd en zijn we op een punt aangekomen dat er een bouwplan ligt waar alle betrokkenen (de buurt, Paulusschool, Bink, Jeugd & Gezin, Versa Welzijn) naar uit kijken om in gebruik te nemen en staat alles opgelijnd om in januari 2024 te starten met de bouw.


  In de afgelopen maanden is een Europese aanbesteding voor de bouw doorlopen. Er zijn drie geldige inschrijvingen ontvangen. De biedingen zijn alle drie substantieel hoger dan eerder geraamd. Het gunnen van de opdracht leidt daarom tot een budgetoverschrijding van 1,5 mln inclusief btw.


  Het wordt realistisch geacht om een taakstellende bezuiniging van € 200.000,- te realiseren. Er wordt €300.000,- beschikbaar gesteld uit de post Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet. Vervolgens blijft er nog een tekort van €1 mln over. Daarom wordt voorgesteld om het investeringskrediet met €1 mln op te hogen en de gestegen jaarlijkse kapitaalslasten (€ 35.000) te dekken uit de geïndexeerde huurinkomsten (Bink) en de algemene middelen en dit te verwerken in de Programmabegroting 2024.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviserem:
  1. Het investeringskrediet van de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid op te hogen met € 1 mln.
  2. De hier aan gerelateerde jaarlijkse kapitaallasten (€ 35.000) te dekken uit de geïndexeerde huurinkomsten en de algemene middelen en dit te verwerken in de Programmabegroting 2024.

 4. 5

 5. 6

  Gemeenten hebben vanuit de Participatiewet de verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen die wel kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Met het ‘breed offensief’ levert de Rijksoverheid een pakket aan maatregelen met als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en werken meer te laten lonen. In 2023 wordt een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor de gemeente Hilversum de verzamelverordening inkomensvoorzieningen moet aanpassen.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De verzamelverordening inkomensvoorziening Hilversum 2023 te actualiseren door het vaststellen van de in bijlage 1 opgenomen 'verzamelverordening inkomensvoorziening Hilversum 2023 (actualisatie juli 2023) en deze met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 juli 2023.

 6. 7