Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Zorg, Welzijn en Samenleving

woensdag 14 februari 2024

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 2. 3

  • Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR)

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-020 - Regionale evaluatie beschermd wonen wordt gedeeld met de raad
 3. 4

  In de Hilversumse Educatieve Agenda (HEA) 2024-2027 leggen onderwijs, kinderopvang en gemeente vast op welke wijze zij invulling geven aan de gezamenlijke educatieve verantwoordelijkheden. De bestaande HEA 2021-2024 is in 2023 geƫvalueerd. Op grond van die evaluatie en de input van onderwijs en kinderopvang is een geactualiseerde HEA tot stand gekomen voor een nieuwe beleidsperiode van vier jaar, van 2024-2027. De betrokken partijen hebben aan een tweetal hoofdambities, speerpunten en concrete actiepunten gekoppeld. Deze bepalen de inhoudelijke Hilversumse onderwijsagenda voor de komende jaren.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad te adviseren om:
  1. De Hilversumse educatieve agenda 2024-2027 vast te stellen.
  2. De financiƫle consequenties mee te nemen in de voorjaarsnota 2024.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-021 - Informatie over niet benutte gelden en niet uitgevoerde maatwerkplannen
  T24-022 - Raad wordt geïnformeerd over uitkomsten werkgroep onderzoek Oberon
  T24-023 - Raad krijgt overzicht van WEB-gelden, gevraagde trajecten en capaciteit taalscholen
  T24-024 - Onderzoek naar mogelijkheden vervroegen zwemvangnet
 4. 5
  Oordeelsvorming Gemeentelijk Onderwijsbeleid (Hilversumse Educatieve Agenda 24-27) (1383065)