Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Zorg, Welzijn en Samenleving

woensdag 17 januari 2024

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 3

  Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR)

 2. 4

  Op 5 april 2023 heeft de gemeenteraad de Visie Sociaal Domein vastgesteld. In de visie staat aangegeven dat monitoring een belangrijk onderdeel is van resultaatgericht(e) beleid en uitvoering. “Om goed te kunnen sturen, is het van belang dat de gemeente werkt met een beperkte en duidelijke set aan indicatoren. Ook hier geldt het principe van eenvoud.” (pagina 22 Visie Sociaal Domein). Met het Doelen-Inspanningen-Netwerk (doelenboom) voor het sociaal domein geeft het college invulling aan dit voornemen uit de visie door opgaven, doelen, maatschappelijk effect indicatoren, prestatie-indicatoren en speerpunten te combineren in één instrument. Het doel van het DIN is enerzijds het bieden van een ambtelijk en bestuurlijk sturingsinstrument en anderzijds een rapportage-instrument voor de gemeenteraad. Het DIN biedt een integrale kijk op de hele breedte van het sociaal domein en laat zien hoe we als gemeente werken aan de in de Visie Sociaal Domein gestelde doelen en de in de nieuwe beleidskaders benoemde speerpunten. Door het opnemen van streefwaardes worden de gemeentelijke ambities geconcretiseerd. Daarbij is een goede duiding van de cijfers van belang.
  Het instrument is niet in beton gegoten en beweegt mee met de beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein. Omdat het DIN een relatief nieuw instrument is in Hilversum hebben wij de raad op 13 november jl. een toelichting over dit instrument gegeven.


  **De indicatoren op het voorblad zijn ‘doorklikbaar’. Ze linken door naar een nadere toelichting. Elke toelichting bevat rechtsboven een knop waarmee u teruggaat naar het voorblad.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-005 - Informatie verstrekken m.b.t. vragen inzake fraude en bereik
 3. 5

 4. 6

  De Uitvoeringsagenda mantelzorg in Hilversum 2024-2030 beschrijft hoe we komende jaren onze huidige en toekomstige mantelzorgers ondersteunen in samenwerking met onze uitvoeringspartners in het sociaal domein.

  Voorgesteld besluit

  Het college te adviseren over de Uitvoeringsagenda mantelzorg in Hilversum 2024-2030.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-006 - Mantelzorgmakelaar
 5. 7