Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

Vergadering 2

woensdag 9 februari 2022

20:00 - 00:00

Toelichting

Commissievergadering 2

Agendapunten

Sportverenigingen hebben over het algemeen te weinig financiële middelen om investeringen in sportaccommodaties te kunnen doen. Om toch te kunnen investeren zullen er leningen aangetrokken moeten worden bij banken ter financiering van deze investeringen.
Deze financiering kost geld in de vorm van rente en moet uiteindelijk ook weer worden afgelost.
Het verlenen van gemeentegarantie maakt het Victoria mogelijk om tegen een lager rentetarief dan bij de reguliere markt te lenen. Victoria komt zelf aan zijn middelen om de rente en aflossingen te voldoen via contributie-, kantine-, sponsor en overige inkomsten.

Omdat de ondergrond, waarop het nieuwe paviljoen gebouwd zal worden, in eigendom is van de gemeente zal het gebruiksrecht onder het nieuwe paviljoen moeten worden vastgelegd.

Metrum, het cultuurbeleid voor de periode 2015-2020, is afgelopen maar vanwege corona verlengd. Het beleid is geëvalueerd. Cultuurbeleid is nodig passend bij de dynamiek, wensen en behoeften in de komende jaren. Om tot passend cultuurbeleid te komen is bijgaande notitie “Perspectief op Cultuur” geschreven. Deze wordt na vaststelling door het college ter advisering voorgelegd aan de raadscommissie.

Voorgesteld besluit

1. Het college te adviseren de notitie “Perspectief op cultuur 2023-2027” vast te stellen