Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 22 maart 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 4

  De taak inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in het kader van de Wet Milieubeheer (Hoofstuk 10, Afvalstoffen) is door de gemeenten overgedragen aan de regio Gooi en Vechtstreek en wordt uitgevoerd door de GAD. Het Algemeen Bestuur van de regio is dan ook bevoegd om te besluiten over het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026. Het college is vertegenwoordigd in dit AB en neemt vooraf een standpunt in over dit plan.


  Het concept Uitvoeringsplan GAD 2023-2026 is gereed en het Algemeen Bestuur van de regio zal hier op 13 april een besluit over nemen. Het college vraagt de raad om advies, door middel van behandeling in de commissie van 22 maart. Dit is conform toezegging T21-084; “het Hilversumse deel van het uitvoeringsprogramma van de GAD, op de Hilversumse onderdelen, eerst met de commissie te bespreken”. Het college staat positief tegenover dit plan, omdat het voldoet aan de in de Regiobegroting 2023 en Grondstoffenvisie 2021 gestelde kaders vanuit kosten, milieu en dienstverlening.


  In de collegebrief behandelt het college ook T19-165 Afvalscheiding op scholen en motie M19-162 GAD Blauwe diesel en beschouwt beide zaken als afgedaan.

  Voorgesteld besluit

  1. het college te adviseren over het Uitvoeringsplan GAD 2023-2026
  2. kennis te nemen van het afhandelen van T21-084, T19-165 en M19-162

 3. 5