Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 19 april 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 4

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die in de EML worden benoemd. Eén van die maatregelen is het vervangen van de oude verlichtingsbuizen door Led (Light Emitting Diode) bronnen. De betreffende € 300.000,- is een gedeelte van het totale krediet. Het totale krediet is € 870.000,-

  Voorgesteld besluit

  I. De raad te adviseren:
  1. Het gedeelte van het krediet duurzaamheidsmaatregelen Stadskantoor uit de Programmabegroting 2023 ad € 300.000,-- vrij te geven voor de vervanging van de led-bronnen/ledverlichting in het Stadskantoor.

 3. 5

 4. 6

  Bij de toetsing van bouwplannen wordt gebruik gemaakt van parkeernormen om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er voor de nieuwe ontwikkeling moeten komen. Het kan daarbij gaan om nieuwbouw, uit- en inbreidingsprojecten of functieveranderingen. Deze parkeernormen zijn vastgelegd in de Nota parkeernormen. Het doel van deze Nota Parkeernormen 2023 is om een kader te scheppen waaraan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de gemeente ten aanzien van parkeren kunnen worden getoetst. Deze Nota Parkeernormen 2023 sluit aan bij de Mobiliteitsvisie, waarin de ambitie staat om de stad beter bereikbaar te maken, met de beweging naar het verminderen van het aantal eigen auto’s hebben en het verminderen van het aantal auto’s in de openbare ruimte. Bovendien maakt de regeling voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen bij een ruimtelijke ontwikkeling aanzienlijk eenvoudiger.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college te adviseren inzake de concept-nota parkeernormen 2023.

 5. 7