Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 31 mei 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiƫle stukken toegestuurd. Het gaat om de OFGV begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en voorlopige jaarrekening 2022. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de OFGV begrotingswijziging 2023,ontwerpbegroting 2024. De OFGV voorlopige jaarrekening 2022 wordt ter kennisname aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:
  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2022;
  2. Bijgaande zienswijze op de OFGV 1e & 2e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en kenbaar te maken bij de OFGV.

 4. 5

 5. 6

  De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). In bijgaande zienswijze geven wij een overwegend positief oordeel over het drietal stukken. Met betrekking tot een gezonde (financiƫle) toekomst van het GNR zijn daarnaast enkele aandachtspunten geformuleerd.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:
  1. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.

 6. 7