Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 15 februari 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Het jaarplan Energietransitie 2023 wordt door het college van B&W ter advisering aan de commissie Duurzaamheid aangeboden. Het jaarplan beschrijft van Team energietransitie de activiteiten en de projecten welke intern en extern uitgevoerd worden. Doel is om de afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord uit te voeren alsmede de door de raad vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 en Transitievisie Warmte. De ter beschikking staande middelen zijn in een begroting verdeeld over de activiteiten/projecten.

  Voorgesteld besluit

  Het college te adviseren over het jaarplan energietransitie 2023.

 4. 5
  Oordeelsvorming Jaarplan energietransitie 2023 (1224086)