Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Duurzaamheid en Bereikbaarheid

woensdag 29 november 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 4

  De Agenda Fiets geeft een volledig overzicht van de inspanningen die we nu al plegen en degene die voor de komende jaren gepland staan om de fiets te stimuleren. Dit maakt het voeren van regie op dit thema mogelijk. De Agenda Fiets volgt op het uitvoeringsprogramma. In de Agenda Fiets worden de inspanningen nader uitgewerkt en wordt invulling gegeven aan drie moties en een toezegging. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de agenda en in het bijzonder de invulling van de moties M22-53, M22-105,M22-106 en toezegging T22-27.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren over de Agenda Fiets en specifiek over de moties M22-53, M23-105 M23-106 en toezegging T22-27.

 3. 5

 4. 6

  De raad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (APV) op twee aspecten te wijzigingen. De eerste wijziging heeft betrekking op het verbieden van het zonder vergunning bedrijfsmatig in de openbare ruimte aanbieden van deelvoertuigen, zoals scooters en (bak)fietsen. Hiervoor wordt ook de Legesverordening gewijzigd. De tweede wijziging heeft betrekking op het toestaan van kabelgoottegels. Het leggen van een kabel over de stoep is op dit moment nog verboden. Door aanpassing van de APV wordt deze belemmering weggenomen. Dit raadsvoorstel dient er louter toe om het college van B&W de mogelijkheid te geven op beide onderwerpen nadere regels vast te stellen. Het opstellen van nadere regels is een bevoegdheid van het college. Met nadere regels voor deelvervoer kan de gemeente enerzijds toewerken naar deelvervoer als volwaardig onderdeel van het mobiliteitssysteem. Anderzijds wordt door regulering de leefomgeving beheersbaar en leefbaar gehouden. Met nadere regels voor kabelgoottegels kan de gemeente inwoners zonder oprit die hun elektrische auto willen laden faciliteren en blijft tegelijkertijd de veiligheid en toegankelijkheid van stoepen gegarandeerd.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit;
  2. De Legesverordening 2024 (1e wijziging) te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit.

 5. 7

 6. 9