Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 17 januari 2024

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 3

  • GEM Crailo b.v. (Vennootschap)
  • Uitvaartstichting Hilversum (Stichting)
 2. 4

  De initiatiefnemer heeft het voornemen om op de adressen Orionlaan 62 en 70a twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kap-woningen te realiseren. Momenteel zijn deze adressen bestemd als Kantoor en als Wonen-4 (vrijstaande woningen). Het is de bedoeling dat de bestaande gebouwen worden gesloopt en worden vervangen door woningen met een maximale hoogte van 8 meter en een maximale goothoogte van 3 meter. Het voorstelde ontwikkelplan is overeenkomstig hetgeen passend wordt geacht op de locatie, namelijk een open kleinschalige ontwikkeling.


  Voor dit onderwerp hebben zich drie inwoners als inspreker aangemeld.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor Orionlaan 62-70a;
  2. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Orionlaan 62-70a vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren met uitzondering van zienswijzen 2d, 5c, 5d, 5e, 6b, 6d, 6f, 6k, 6l, 7a, 7c, 7e, 10c, 11d en 11e, deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
  3. Het bestemmingsplan Orionlaan 62-70a met plan NL.IMRO.0402.09bp04orionln6270a-va01inclusief bijbehorende stukken gewijzigd vast te stellen

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-001 - Toelichting huisnummering en verslag CWM toevoegen
 3. 5

 4. 6

  In juli 2023 heeft de gemeenteraad de zienswijzennota Omgevingsvisie gedeeltelijk vastgesteld en middels amendement A23/94 besloten over een aantal onderwerpen verder met het college te willen spreken, allereerst beeldvormend. 


  Na informele sessies van de commissie in september (BVS) en oktober 2023 (informele avond commissie) zal de gemeenteraad op 8 november 2023 besluiten over motie M23/136 'opdracht Omgevingsvisie'. Deze motie draag het college op de commissie een voorstel voor afronding van de Omgevingsvisie voor te leggen. Het commissievoorstel zorgt voor heldere opdrachtverlening aan het college en geeft gelegenheid om eventuele politieke verschillen van inzicht in de commissie te bespreken.


  Na advisering door de commissie, kan het college de Omgevingsvisie afronden, gericht op besluitvorming in mei 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college adviseren over het afronden van de Omgevingsvisie Hilversum 2040, specifiek over de teksten/vragen die in dit voorstel omkaderd zijn:
  a. De inhoudsopgave en de uitwerking daarvan in bijlage 1
  b. De uitwerking van het onderwerp ‘hoogte’
  c. Het opnemen van outcome- en impactindicatoren
  d. De inrichting van het toetsingskader
  e. De verwerking van reeds door u vastgestelde wijzigingen
  f. De verwerking van nog niet door u vastgestelde wijzingen uit bijlage 2
  g. De wens voor een beeldvormende sessie in het proces van besluitvorming

 5. 7

 6. 8

  Raadsvoorstel: Visie openbare ruimte, met de titel: "Beweging in de openbare ruimte".


  Voor heel Hilversum een betere, toekomstvaste fysieke leefomgeving. Een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten. Dat is de ambitie van de Visie openbare ruimte!


  We kunnen niet alle thema's (deels) bedienen. Dat past fysiek niet. Het onvermijdelijk dat in gebieden met weinig openbare ruimte steviger keuzes nodig zijn dan in gebieden met veel openbare ruimte. In deze Visie openbare ruimte maken we in een gebiedsgerichte aanpak duidelijke keuzes voor prioritering.


  Voor dit onderwerp heeft zich een inwoner als inspreker aangemeld.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-002 - Toevoegen Ruimtelijke Kwaliteit
 7. 9