Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 26 juni 2024

20:00 - 23:40
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H.H. Fennema

Agendapunten

 1. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 2. 3

  • GEM Crailo b.v. (Vennootschap)
  • Uitvaartstichting Hilversum (Stichting)
 3. 4

  Op 29 september 2023 heeft Hoogvliet een vooronderzoek ingediend met de vraag of verhuizing van de huidige winkel van Chatham (Admiraal de Ruyterlaan) naar de Bosdrift akkoord is voor de gemeente. In dat vooronderzoek is onder andere aangegeven hoe het gevraagde zich verhoudt tot andere recente ontwikkelingen van supermarkten in de omgeving. Ook is aangegeven waarom de verhuizing voor Hoogvliet noodzakelijk is. Er is een suggestie gedaan voor een mogelijke invulling van de vrijkomende locatie aan de Admiraal de Ruyterlaan en er is aangegeven wat er aan participatie in en met de omgeving is gedaan in de afgelopen 2 jaar. Tot slot is aangegeven wat voor Hoogvliet de vervolgstappen zijn.


  Het vooronderzoek is beoordeeld en aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van de plannen als kader voor het vervolgproces.


  Voor dit onderwerp hebben zich 11 insprekers aangemeld: negen burgers, een inspreker namens het participatiebureau en een inspreker namens Hoogvliet beheer. 
  (De eerder aangemelde inspreker namens St Barbara heeft aangegeven niet te komen inspreken, zie vervolgreactie St. Barbara).
  Gelet op het aantal insprekers, is de spreektijd vastgesteld op maximaal 3 minuten per inspreker.

  Bijlagen

 4. 5

 5. 6

  Het bestemmingsplan maakt in combinatie met het beeldkwaliteitplan de ontwikkeling van Philipshof mogelijk. Er kunnen minimaal 80 sociale huurwoningen, 80 tot 100 middeldure huurwoningen en in totaal maximaal 260 woningen worden gerealiseerd. In het Chw bestemmingsplan is een verwijzing opgenomen in de regels naar het beeldkwaliteitplan. Dit betekent dat het beeldkwaliteitplan als harde toetsingskader geldt voor vergunningverlening. Met de realisatie wordt aangesloten bij Anna's Hoeve en het Kamrad in de stedenbouwkundige structuur.
  Sommige woningen kunnen worden gerealiseerd als bouwkundige maatregelen worden getroffen aan de nieuwe woningen om geluidsoverlast te voorkomen. Naast deze maatregelen is een hogere grenswaarde voor geluid noodzakelijk als gevolg van het wegverkeer van de Kamerlingh Onnesweg. Er worden appartementgebouwen met ondergrondse parkeergarages gerealiseerd en er worden grondgebonden woningen gerealiseerd.


  Bij dit onderwerp komt een inspreker namens Royal Properties Development.

 6. 7