Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 17 november 2021

20:00 - 00:00

Locatie
Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Voorzitter
R.W.C. Redmeijer
Toelichting

Commissievergadering 1
Onderwerpen
Portefeuille Bereikbaarheid en Parkeren

  • Kredietaanvraag fietstunnel Maartensdijkseweg

Portefeuille Regio

  • Definitieve samenwerkingsafspraken MRA
Agenda documenten

Agendapunten

In de programmabegroting 2020 (programma 1, Wonen en Leven, Bereikbare stad) is een bedrag opgenomen van netto
€ 1.100.000,-- voor het realiseren van een ongelijkvloerse spoorkruising in de Maartensdijkseweg. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van het landelijke project NABO (Niet Actief Beveiligde Overwegen), dat door ProRail uitgevoerd wordt, een  krediet van € 1.100.000,-- beschikbaar te stellen om het project fietstunnel Maartensdijkseweg uit te kunnen voeren.

Voorgesteld besluit

De raad te adviseren:
Een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven van bruto € 2,2 miljoen (netto € 1,1 miljoen) ten laste van het krediet Ongelijkvloerse spoorkruising Maartensdijkseweg uit het investeringsprogramma 2020-2023 voor de uitvoering van het project fietstunnel Maartensdijkseweg.

Hilversum neemt samen met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek deel aan het samenwerkingsverband metropoolregio Amsterdam (MRA). De afgelopen jaren is de samenwerking geëvalueerd. Dit leidt tot vervanging van het bestaande convenant door nieuwe samenwerkingsafspraken. Na twee zienswijzetrajecten  langs de raden en Staten van de participanten, liggen nu de definitieve Samenwerkingsafspraken ter vaststelling voor. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het college om de samenwerkingsafspraken vast te stellen.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren om in te stemmen met het voornemen van het college om de MRA-samenwerkingsafspraken vast te stellen gezien de positieve weerslag van de zienswijzen van de raad in de definitieve samenwerkingsafspraken.