Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GEMEENTERAAD

woensdag 26 juni 2024

19:30 - 20:00

Agendapunten

 1. 2

  In de raad van 29 mei 2024 is het vertrek van wethouder Scheepers aangekondigd en is meegedeeld dat de VVD de volgende kandidaat wethouder voor benoeming voorstelt: de heer F.G.J. Voorink.

  Voorgesteld besluit

  1. de heer F.G.J. Voorink (VVD) te benoemen tot wethouder;
  2. de tijdsbestedingsnorm voor de hiervoor genoemde wethouder vast te stellen op 100%.

 2. 3

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.


  De benoeming gebeurt met inachtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (6), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer W.A. Mulder benoemen als commissielid.