Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Economie

woensdag 22 maart 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  De rode draad in het nieuwe cultuurbeleid: Cultuur voor alle Hilversummers. We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van kunst en cultuur. Om die toegankelijkheid te waarborgen is het belangrijk dat er een breed en divers palet aan cultureel aanbod is, die een zo groot mogelijke groep Hilversummers aanspreekt. Er moeten zo weinig mogelijk belemmeringen zijn om deel te nemen aan of gebruik te maken van het aanbod.


  Insprekers namens:

  • SBK Kunstuitleen GOOI en EEMLAND
  • het Cultuur Netwerk Hilversum (en Filmtheater Hilversum)
  • ART Hilversum
  • YoungHilversummers
  • Grafisch Atelier Hilversum
  • Wonderfeel

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1.    Het cultuurbeleid ‘Momentum’ vast te stellen.
  2.   Structureel een aanvullend budget beschikbaar te stellen vanaf 2023 van € 90.000,- voor het uitvoeren van het cultuurbeleid en dit in de begroting te verwerken in taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie in programma 1 Wonen en Leven na definitieve vaststelling bij de Voorjaarsnota 2023.

 4. 5

 5. 6

  Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de Hilversumse Corona Herstelagenda (oktober 2021 – oktober 2022) (CHA) vastgesteld. De agenda kende een oorspronkelijke looptijd van oktober 2021 tot oktober 2022, met uitloop in de afronding tot eind 2022. Bij het vaststellen van de Corona Herstelagenda is de bijgevoegde eindevaluatie toegezegd. Bij de tussentijdse evaluatie in de zomer van 2022 werd verwacht dat enige achterstand in de uitvoering van de maatregelen kon worden ingehaald. Een deel van de vastgestelde maatregelen is echter nog niet of niet volledig afgerond als gevolg van personeelstekorten op de arbeidsmarkt, heroriëntatie in de uitvoering van maatregelen en de in het voorjaar van 2022 geldende contactbeperkende maatregelen. Aan de raad wordt daarom verzocht om het niet benutte budget ook in 2023 beschikbaar te stellen en €490.000 te onttrekken uit de reserve Corona Herstelagenda. Daarmee wordt de reserve een jaar langer in stand gehouden tot en met 31 december 2023 en kunnen de beoogde maatregelen alsnog worden afgerond.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren om:
  1. De reserve Corona Herstelagenda nog tot en met 31 december 2023 in stand te houden;
  2. Het in 2022 niet benutte budget uit de reserve Corona Herstelagenda ook in 2023 beschikbaar te stellen, daarvoor €490.000 te onttrekken uit de reserve Corona Herstelagenda en de begroting 2023 als volgt te wijzigen:
  Wonen en leven (Maatregelen F1, F2, F4, F5), saldo €183.000;
  Zorg (Maatregelen A2, A4, B2), saldo €225.000;
  Werken (Maatregelen D1, E3), saldo €82.000.
  3. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve Corona Herstelagenda onttrekkingen te doen op basis van de werkelijk gemaakte kosten, maar niet meer dan de begrote onttrekking.

 6. 7

 7. 8

  De archiefverordening gemeente Hilversum 2013 is aan een actualisering toe.
  De archiefinspecteur heeft dat als aanbeveling ook aangegeven in het toezichtsrapport informatiebeheer 2022 gemeente Hilversum.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te adviseren de archiefverordening gemeente Hilversum 2023 vast te stellen.

 8. 9

 9. 10

 10. 11