Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Bestuur en Economie

woensdag 29 november 2023

20:30 - 23:59
Locatie

Dudokkamer (Raadhuis 2.01)

Voorzitter
J. Kalk

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Bij vergadering van 7 september 2023 heeft het DB Regio GV de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Deze is voor kennisgeving naar de regiogemeenten gestuurd. De concept bestuursrapportage 2023 gaat gepaard met een voorgenomen begrotingswijziging (2023-02). De raden van de regiogemeenten worden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven. De uiterste reactietermijn is 1 december 2023. Het AB neemt ter vergadering van 14 december 2023 een besluit over begrotingswijziging 2023-02, met inachtneming van de zienswijzen van de raden.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad te adviseren om:
  1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2023-02 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  3. Bijgaande zienswijze betreffende begrotingswijziging 2023-02 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

 4. 5

 5. 6

  De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar.


  Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De eindejaarsrapportage 2023 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2023 conform hoofdstuk 5 van de eindejaarsrapportage;
  2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 0,2 miljoen;
  3. Een bestemmingsreserve genaamd “Goois Natuurreservaat” in te stellen.

 6. 7