Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Economie

woensdag 19 april 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om het volgende te besluiten:


  Beslispunt I:  de volgende conclusies over te nemen:
  Hoofdconclusie
  Sinds het rekenkameronderzoek naar vastgoed in 2017 heeft de gemeente vorderingen gemaakt in de ontwikkeling van het vastgoedbeleid en de optimalisatie van het vastgoedbeheer. Desondanks maken deze vorderingen het nog onvoldoende mogelijk voor de raad om te sturen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het vastgoed.
  Dit komt door:
  1.    Het ontbreken van koppelingen tussen beleidsdoelen en vastgoedobjecten.
  2.    Het ontbreken van geautomatiseerde koppelingen tussen het nieuwe vastgoedbeheersysteem en andere systemen zoals Key2Finance en de onderhoudsplanning, waardoor de kans op fouten in (handmatig) gegenereerde overzichten blijft bestaan. De volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatievoorziening over de vastgoedportefeuille aan de raad kan hiermee niet gegarandeerd worden;
  3.    De (verdere) uitwerking van het vastgoedbeleid en de rolverdeling tussen raad en college over de aan- en verkoop van vastgoed blijft onduidelijk.
  Deelconclusies
  De bovenstaande hoofdconclusie is gebaseerd op de volgende deelconclusies:
  1.    Er is nog veel onduidelijkheid over een (verdere) uitwerking van het vastgoedbeleid.
  2.    Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de rolverdeling tussen de raad en het college.
  3.    Het vastgoedbeheersysteem moet verder worden verbeterd.
  4.    Er is onduidelijkheid over de verduurzaming van het vastgoed


  Beslispunt II:  de volgende aanbevelingen over te nemen:
  1.    Raad en college: spreek met elkaar af hoe de raad bij de verdere uitwerking van het vastgoedbeleid betrokken dan wel geïnformeerd wordt en wat onder verdere uitwerking wordt verstaan.
  2.    Raad en college: ga opnieuw met elkaar in gesprek over de momenten en de manier waarop de raad geïnformeerd wordt over de vastgoedportefeuille.
  3.    College: herijk periodiek de bijdrage van vastgoed aan beleidsdoelen en maak afwegingen inzichtelijk.
  4.    College: optimaliseer het vastgoedbeheersysteem (VSB) verder
  5.    Raad: ga met het college in gesprek over doelstellingen voor verduurzaming vastgoed

 4. 5