Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 11 januari 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

 2. 4

  In het raadsdebat op 13 juli 2022 heeft de raad per amendement besloten dat het nog een raadsbesluit wil nemen over de ontwerp-Omgevingsvisie, voordat deze ter inzage komt te liggen. De raad heeft verzocht om de eerstvolgende haalbare mogelijkheid. Dit betreft de raad van 1 februari 2023.


  Omdat dit een voorstel is van burgemeester en wethouders betreffende het in inspraak brengen van een beleidsvoorstel, is inspreken in deze commissievergadering niet mogelijk (artikel 22, 4b Reglement van Orde). Na het raadsbesluit volgt de periode waarin iedereen zijn zienswijze kan indienen over dit voorstel.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad adviseren:
  1. Kennis te nemen van de ontwerp Omgevingsvisie, de Milieu Effect Rapportage, de beleids- en
  projectentoets en de aanzet voor een Hilversums toetsingskader.
  2. Te oordelen dat de ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-PlanMER voldoende zijn om vrij te geven voor inspraak en daarmee fase 3 van het bestuurlijk Plan van Aanpak af te ronden.

 3. 5