Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 28 juni 2023

19:30 - 23:59
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H.H. Fennema
Toelichting

Let op!
Deze vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

  Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar: https://www.regiogv.nl/vergaderingen/


  De toezeggingenlijsten worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.


  Bij dit agendapunt komt als eerste een inspreker aan het woord over de heropening van het tankstation Bodemanstraat/ Loosdrechtseweg (inspraakbijdrage staat in iBabs)

 3. 4

  Op 1 februari 2023 oordeelde de gemeenteraad dat de ontwerp Omgevingsvisie en ontwerp PlanMER (Milieu Effect Rapportage) voldoende waren om vrij te geven voor inspraak. De betreffende documenten hebben van maandag 6 maart 2023 tot en met 16 april 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties en adviezen zijn nu verwerkt in een zienswijzennota. De zienswijzennota bevat een reactie op alle ingediende zienswijzen en adviezen en doet concrete voorstellen voor aanpassing van de ontwerp Omgevingsvisie. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzennota vast te stellen, daarmee het college een heldere opdracht te geven om aanpassingen te verwerken in een definitieve Omgevingsvisie en die na de zomer van 2023 aan de raad voor definitieve besluitvorming voor te leggen.


  Bij dit onderwerpen komen de volgende insprekers:
  - inwoner;
  - inwoner (zienswijze 74);
  - HOP2040 (zienswijze 66);
  - inwoner (zienswijze 84);
  - Inwoner (zienswijze 58);
  - vereniging De Groene Meren (zienswijze 40);
  - inwoner;
  - inwoner (zienswijze 71);
  - inwoner (zienswijze 54);
  - Bewonersverening OSP (zw 18);
  - inwoner (zienswijze 63).

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad adviseren:
  1. Kennis te nemen van de zienswijzen en adviezen over de ontwerp Omgevingsvisie en PlanMER (bijlagen A, B en C)
  2. De zienswijzennota vast te stellen, inclusief bijlagen D (concretisering doelen en toetsingskader), E (uitwerking ruimtelijke kwaliteit) en F (aanzet voor gebiedsagenda’s).
  3. Het college opdracht te geven om de voorgestelde wijzigingen uit de zienswijzennota te verwerken in een definitieve Omgevingsvisie en die na de zomer van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

 4. 5