Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GEMEENTERAAD

woensdag 8 november 2023

20:00 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.M. van den Top
Toelichting

Gemeenteraad begroting 2024

Agenda documenten

Agendapunten

  1. 2

    Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (3), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

    Voorgesteld besluit

    De heer C. Majoor te benoemen als commissielid voor de fractie van Hart voor Hilversum.

  2. 3

    Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2024. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2024.

    Stemuitslag

    voor 81%
    tegen 19%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
    tegen
    06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

    Voorgesteld besluit

    1. De programmabegroting 2024 vast te stellen met daarin € 364.135.000 lasten en € 364.135.000 baten met een saldo van € 0;
    2. De in de jaarschijf 2024 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten;
    3. De subsidiestaat voor 2024, opgenomen in hoofdstuk 4.6, vast te stellen.

    De gezamenlijke commissies hebben op 1 november 2023 advies uitgebracht.
    De woordvoerders geven aan dat het met debat in de raad kan worden behandeld. De fracties ChristenUnie, GroenLinks, VVD en CDA adviseren positief. De fracties SP, Democraten Hilversum, D66, PvdA en Hart voor Hilversum maken een voorbehoud. De fractie BVNL adviseert negatief.


    In de raadsvergadering geeft de fractie van Democraten Hilversum aan bij beslispunt 1 en 2 tegen te stemmen en bij beslispunt 3 voor te stemmen.

  3. 3.a

    Stemuitslag

    voor 27%
    tegen 73%
    voor
    02. D66 (7), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  4. 3.b

    Stemuitslag

    voor 41%
    tegen 59%
    voor
    02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  5. 3.c

    Stemuitslag

    voor 43%
    tegen 57%
    voor
    02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
  6. 3.d

    Stemuitslag

    voor 38%
    tegen 62%
    voor
    02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
  7. 3.e

    Stemuitslag

    voor 81%
    tegen 19%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
    tegen
    02. D66 (7)
  8. 3.f

    Stemuitslag

    voor 54%
    tegen 46%
    voor
    02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
  9. 3.g

    Stemuitslag

    voor 49%
    tegen 51%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (3), 02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (4), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  10. 3.h

  11. 3.i

  12. 3.j

    Stemuitslag

    voor 43%
    tegen 57%
    voor
    02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
  13. 3.k

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  14. 3.l

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  15. 3.m

    Stemuitslag

    voor 43%
    tegen 57%
    voor
    02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
  16. 3.n

    Stemuitslag

    voor 81%
    tegen 19%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (1), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (6), 10. BVNL (1)
  17. 3.o

    Stemuitslag

    voor 86%
    tegen 14%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
    tegen
    03. VVD (5)
  18. 3.p

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  19. 3.Q

  20. 3.R

  21. 4

    Onderdeel van de Programmabegroting 2023 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2023 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.

    Stemuitslag

    voor 97%
    tegen 3%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
    tegen
    10. BVNL (1)

    Voorgesteld besluit

    Overeenkomstig de Programmabegroting 2024 vast te stellen:
    1. De Verordening Afvalstoffenheffing 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
    2. De Verordening Havengelden 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
    3. De Legesverordening 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
    4. De Verordening Marktgelden 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
    5. De Verordening Onroerende zaakbelastingen 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
    6. De Verordening Parkeerbelastingen 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
    7. De Verordening Precariobelasting 2024 inclusief bijbehorende tarieven en kaart indeling terrassen;
    8. De Verordening Rioolheffing 2024 inclusief bijbehorende tarieven.


    De gezamenlijke commissies hebben op 1 november 2023 advies uitgebracht.
    De woordvoerders geven aan dat het met debat in de raad kan worden behandeld. De fracties ChristenUnie, GroenLinks, VVD en CDA adviseren positief. De fracties SP, Democraten Hilversum, D66, PvdA en Hart voor Hilversum maken een voorbehoud. De fractie BVNL adviseert negatief.

  22. 4.a

    Stemuitslag

    voor 35%
    tegen 65%
    voor
    02. D66 (7), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
    tegen
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4)
  23. 4.b

  24. 5

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  25. 6

    Stemuitslag

    voor 51%
    tegen 49%
    voor
    01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
    tegen
    02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)