Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GEMEENTERAAD

woensdag 8 november 2023

20:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 2

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (3), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer C. Majoor te benoemen als commissielid voor de fractie van Hart voor Hilversum.

 2. 3

  Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2024. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De programmabegroting 2024 vast te stellen met daarin € 364.135.000 lasten en € 364.135.000 baten met een saldo van € 0;
  2. De in de jaarschijf 2024 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten;
  3. De subsidiestaat voor 2024, opgenomen in hoofdstuk 4.6, vast te stellen.

  De gezamenlijke commissies hebben op 1 november 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders geven aan dat het met debat in de raad kan worden behandeld. De fracties ChristenUnie, GroenLinks, VVD en CDA adviseren positief. De fracties SP, Democraten Hilversum, D66, PvdA en Hart voor Hilversum maken een voorbehoud. De fractie BVNL adviseert negatief.


  In de raadsvergadering geeft de fractie van Democraten Hilversum aan bij beslispunt 1 en 2 tegen te stemmen en bij beslispunt 3 voor te stemmen.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-094 Tekorten in de jeugdzorg
  T23-095 Doelgroepenverordening
  T23-096 Geluidsmetingen Schiphol
  T23-097 Energiecoach voor huurders
  T23-098 Luchtkwaliteit in scholen
  T23-099 Uitstromen uit de bijstand
 3. 3.a

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  02. D66 (7), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
 4. 3.b

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 5. 3.c

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
 6. 3.d

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
 7. 3.e

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7)
 8. 3.f

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
 9. 3.g

  Stemuitslag

  voor 49%
  tegen 51%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (3), 02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (4), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 10. 3.h

 11. 3.i

 12. 3.j

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
 13. 3.k

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-145 - Actualiseren kaderstellende stukken
 14. 3.l

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-146 - (Op)Bouwdepot-alle jeugd recht op een mooie toekomst
 15. 3.m

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 16. 3.n

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-148 - Frisse scholen in Hilversum
 17. 3.o

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  03. VVD (5)

  25a. Moties

  Titel
  M23-149 - Indicaties onbepaalde tijd
 18. 3.p

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-151 - H600 verbindt sportvereniging en onderwijs
 19. 3.Q

 20. 3.R

 21. 4

  Onderdeel van de Programmabegroting 2023 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2023 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Overeenkomstig de Programmabegroting 2024 vast te stellen:
  1. De Verordening Afvalstoffenheffing 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  2. De Verordening Havengelden 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  3. De Legesverordening 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  4. De Verordening Marktgelden 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  5. De Verordening Onroerende zaakbelastingen 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  6. De Verordening Parkeerbelastingen 2024 inclusief bijbehorende tarieven;
  7. De Verordening Precariobelasting 2024 inclusief bijbehorende tarieven en kaart indeling terrassen;
  8. De Verordening Rioolheffing 2024 inclusief bijbehorende tarieven.


  De gezamenlijke commissies hebben op 1 november 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders geven aan dat het met debat in de raad kan worden behandeld. De fracties ChristenUnie, GroenLinks, VVD en CDA adviseren positief. De fracties SP, Democraten Hilversum, D66, PvdA en Hart voor Hilversum maken een voorbehoud. De fractie BVNL adviseert negatief.

 22. 4.a

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  02. D66 (7), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4)
 23. 4.b

 24. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-136 - Commissievoorstel opdracht Omgevingsvisie
 25. 6

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-153 - Schone of Gebakken Lucht Akkoord