Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 2.a

  Bijlagen

 3. 5

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van bestuur ligt conform artikel 42b lid 6 sub b van de Wet op het voortgezet onderwijs bij de Gemeenteraad. De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit de heer R. van der Vlugt en de heer A. Mostert naar mening van het bestuur het beste bij het profiel passen. Reden om beiden als kandidaten voor te dragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer R. van der Vlugt en de heer A. Mostert te benoemen tot leden van bestuur van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 4. 6

  Met het vertrek van de heer Reijmerink als raadslid en de benoeming van zijn opvolger in de raad van 8 maart 2023, is er een vacature vrijgevallen in de agendacommissie, die -volgens het reglement- bij voorkeur wordt ingevuld door een commissievoorzitter van een coalitiepartij.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer J.A. van Waarden benoemen in de agendacommissie en de heer H.H. Fennema te benoemen als commissievoorzitter.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 7

  De archiefverordening gemeente Hilversum 2013 is aan een actualisering toe.
  De archiefinspecteur heeft dat als aanbeveling ook aangegeven in het toezichtsrapport informatiebeheer 2022 gemeente Hilversum.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De archiefverordening gemeente Hilversum 2023 vast te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 23 maart 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn positief. Het voorstel kan zonder debat naar de raad.

 6. 8

  Betreft regionale veiligheidsstrategie ter consultatie aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze in te dienen op het concept Regionale Veiligheidsstrategie 2023 - 2026.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 23 maart 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en adviseren positief.
  Het voorstel kan zonder debat naar de raad.

 7. 9

  De huidige visie sociaal domein, de Kadernota Sociaal Domein 2017-2021, is aan vervanging toe. Het aantreden van een nieuw college is een goed moment hiervoor. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen zijn aanleiding voor het herijken van de visie. De planning is om de nieuwe visie sociaal domein in het tweede kwartaal van 2023 door de raad te laten vaststellen. Eén van de belangrijke aanbevelingen uit het raadsonderzoek Wmo Welzijn is om de raad meer bij het opstellen van nieuwe beleidskaders te betrekken. Het proces van opstellen is hierop ingericht. Ook de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad Hilversum zijn betrokken bij de nieuwe visie.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2)

  Voorgesteld besluit

  De visie sociaal domein Wij zijn Hilversum vast te stellen.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 16 maart 2023 advies uitgebracht.
  De commissie acht het voorstel rijp voor de raad met debat. De commissie is overwegend positief over het voorstel, al wordt er door enkele fracties nog wel een voorbehoud gemaakt. Verschillende fracties overwegen moties of amendementen in te dienen.

 8. 9.a

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2)
 9. 9.b

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2), 08. SP (2)
 10. 9.c

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2)
 11. 9.d

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)
 12. 10

  De rode draad in het nieuwe cultuurbeleid: Cultuur voor alle Hilversummers. We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van kunst en cultuur. Om die toegankelijkheid te waarborgen is het belangrijk dat er een breed en divers palet aan cultureel aanbod is, die een zo groot mogelijke groep Hilversummers aanspreekt. Er moeten zo weinig mogelijk belemmeringen zijn om deel te nemen aan of gebruik te maken van het aanbod.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1.    Het cultuurbeleid ‘Momentum’ vast te stellen.
  2.   Structureel een aanvullend budget beschikbaar te stellen vanaf 2023 van € 90.000,- voor het uitvoeren van het cultuurbeleid en dit in de begroting te verwerken in taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie in programma 1 Wonen en Leven na definitieve vaststelling bij de Voorjaarsnota 2023.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 22 maart 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad mét debat. Door de fractie DH worden moties/amendementen aangekondigd.

 13. 10.a

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4)
 14. 10.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 15. 10.c

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 16. 10.d

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (3)

  25a. Moties

  Titel
  M23-057 Cultuur- en talentontwikkeling voor iedereen
 17. 10.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-062 Cultuur met alle Hilversummers
 18. 10.f

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 19. 10.g

 20. 10.h

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (2)

  25a. Moties

  Titel
  M23-065 Van Nix naar beter
 21. 11

  Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de Hilversumse Corona Herstelagenda (oktober 2021 – oktober 2022) (CHA) vastgesteld. De agenda kende een oorspronkelijke looptijd van oktober 2021 tot oktober 2022, met uitloop in de afronding tot eind 2022. Bij het vaststellen van de Corona Herstelagenda is de bijgevoegde eindevaluatie toegezegd. Bij de tussentijdse evaluatie in de zomer van 2022 werd verwacht dat enige achterstand in de uitvoering van de maatregelen kon worden ingehaald. Een deel van de vastgestelde maatregelen is echter nog niet of niet volledig afgerond als gevolg van personeelstekorten op de arbeidsmarkt, heroriëntatie in de uitvoering van maatregelen en de in het voorjaar van 2022 geldende contactbeperkende maatregelen. Aan de raad wordt daarom verzocht om het niet benutte budget ook in 2023 beschikbaar te stellen en €490.000 te onttrekken uit de reserve Corona Herstelagenda. Daarmee wordt de reserve een jaar langer in stand gehouden tot en met 31 december 2023 en kunnen de beoogde maatregelen alsnog worden afgerond.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De reserve Corona Herstelagenda nog tot en met 31 december 2023 in stand te houden;
  2. Het in 2022 niet benutte budget uit de reserve Corona Herstelagenda ook in 2023 beschikbaar te stellen, daarvoor €490.000 te onttrekken uit de reserve Corona Herstelagenda en de begroting 2023 als volgt te wijzigen:
  Wonen en leven (Maatregelen F1, F2, F4, F5), saldo €183.000;
  Zorg (Maatregelen A2, A4, B2), saldo €225.000;
  Werken (Maatregelen D1, E3), saldo €82.000.
  3. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve Corona Herstelagenda onttrekkingen te doen op basis van de werkelijk gemaakte kosten, maar niet meer dan de begrote onttrekking.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 23 maart 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Het voorstel gaat met debat naar de raad.
  BvNL adviseert negatief over het voorstel, de fracties DH, VVD, D66, GroenLinks en CDA adviseren positief over het voorstel. De fracties van HvH, PvdA, SP en CU maken een voorbehoud.

 22. 12

  Er is afgelopen woensdag in de BVS vooruit gekeken naar de herijking van het IHP gelet op de wijzigende omstandigheden in de markt en in de sector (IKC ontwikkeling). Er is binnen de organisatie ook kritisch gekeken naar de werkwijze die in de afgelopen periode ook is aangepast om te komen tot een sneller en soepelere uitvoering. We staan namelijk voor een gezamenlijk doel: het zo snel mogelijk realiseren van voldoende, duurzame, gezonde en inspirerende schoolgebouwen voor onze jeugd. Ook al was het goed om vooruit te kijken en leverde dit ook vertrouwen op voor een andere aanpak in de toekomst leven we ook nog in het hier en nu. En nu loopt het nog niet goed. Er zijn een aantal casussen die spelen waar al in de media aandacht voor is, waar in de raad vragen over zijn gesteld of waar anderszins zorgen over zijn. Er is ook een werkbezoek geweest aan Villa Vrolik. De vraag aan de wethouder is dan ook als volgt:


  Wanneer worden de noodlokalen bij Villa Vrolik gerealiseerd?
  (evt) Kan de raad ook op korte termijn al helpen om procedures of kaders aan te passen?

 23. 13

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 24. 14

 25. 15

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 26. 16