Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 9 juli 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 6 juni 2024 heeft de fractie van het CDA vragen ex artikel 41 RvO gesteld over geweld op scholen.

  Besluit

  De op 6 juni 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie CDA aan het college over geweld op scholen beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 2. 2

  Jaarlijks verschijnt een verslag van het Wmo-toezicht in de regio, dat ter kennisname naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

  Besluit

  De collegebrief en het verslag naar de raad te versturen.

  Conform.

 3. 3

  Jaarlijks legt de gemeente Hilversum verantwoording af over handhaving en toezicht kinderopvang aan de Inspectie van het Onderwijs (tweedelijns toezicht). Er is een verslag opgesteld dat inzicht geeft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar bevoegdheden. De minister baseert zich voor zijn landelijk oordeel over het gemeentelijk toezicht en handhaven op deze verantwoording. Het verslag wordt ter kennisname aan de raad versturen.
  De gemeente Hilversum heeft in 2023 voldaan aan de toezicht- en handhavingsverplichting zoals gesteld in de Wet kinderopvang.

  Besluit

  1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 over toezicht en handhaving kinderopvang in de gemeente Hilversum vast te stellen.
  2. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 4. 4

  Op 3 juni 2024 heeft Hart voor Hilversum Art. 41 RvO vragen gesteld over leegstand in het centrum.

  Besluit

  De op 3 juni 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over 'artikel Gooi en Eemlander, de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2023-2024 en de voortgang Uitvoeringsagenda Centrum' te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.