Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

woensdag 9 augustus 2023

09:15 - 10:00
Locatie

Kamer wethouder van Hunnik

Voorzitter
K.J. Walters
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben in 2020 in het kader van goed partnerschap en het verminderen van administratieve lasten gekozen voor een langdurige overeenkomst voor de voorziening huishoudelijke hulp. De huidige overeenkomst loopt tot 2028. Net als in de rest van Nederland staat de beschikbaarheid van huishoudelijke hulp door o.a. de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met een aanhoudend hoge vraag door vergrijzing en het langer thuis wonen van onze inwoners onder druk. Helaas moet ik u berichten dat er tussen de regiogemeenten en Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services BV (TGVS) opnieuw discussie is ontstaan over de tarieven voor huishoudelijke hulp. TGVS heeft ondanks dat we met elkaar meerdere gesprekken hebben gevoerd, besloten om het verschil van inzicht aan de rechter voor te leggen.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief aan de raad verzenden.

  Conform.

 2. 2

  Op 27 juli heeft de Autoriteit woningcorporaties besloten woningcorporatie G&O onder verscherpt toezicht te plaatsen. Door middel van een collegebrief wordt de raad actief geïnformeerd over dit besluit van de Autoriteit woningcorporaties.


  G&O wordt door de Autoriteit gevraagd de governance structuur en het interne toezicht te versterken. Het onder toezicht plaatsen heeft niet te maken met de financiële continuïteit van G&O. Er is dan ook geen effect voor de prestatieafspraken of het investeringsvermogen van G&O.

  Besluit

  De gemeenteraad middels een collegebrief te informeren over het onder verscherpt toezicht plaatsen van woningcorporatie G&O door de Autoriteit woningcorporaties.

  Akkoord met een aanpassing.