Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

vrijdag 21 april 2023

13:00 - 17:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top

Agendapunten

 1. 1

  Op 14 maart 2023 heeft de fractie van GroenLinks Art. 41 RvO vragen gesteld over Montessorischool en het IHP.

  Besluit

  Vertragingsbericht versturen naar de raad.

  Conform.

 2. 2

  Door de fractie Democraten Hilversum zijn op 27 maart 2023 Art. 41 RvO vragen gesteld over vermeenden "Misstanden in de zorg".

  Besluit

  Vertragingsbericht versturen naar de raad.

  Conform.

 3. 3

  2024 wordt het jaar van Hilversum. De stad bestaat dan 600 jaar en die mijlpaal willen we groots en eigentijds vieren. Dit jubileum is het moment om een programmering op te zetten voor en door Hilversummers. 600 jaar Hilversum wordt een feestelijke aangelegenheid, maar er is ook aandacht voor grote en kleine maatschappelijke en economische initiatieven die betekenis hebben voor de buurten en wijken. We gaan op zoek naar de verhalen van de stad en bundelen deze.


  In samenwerking met Hilversum Marketing is het Masterplan 600 jaar Hilversum opgesteld. Dit Masterplan bevat het organisatieplan om te komen tot een programmering van festiviteiten voor het feestjaar 2024. De basis is opgenomen, de nadere concretisering en invulling wordt in 2023 opgehaald in de stad.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Masterplan 600 jaar Hilversum vast te stellen
  2. Een aanvullend budget van € 450.000 per jaar voor 2023 en 2024 te verwerken in de voorjaarsnota 2023.
  3. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief

  Besluit

  1. Het Masterplan 600 jaar Hilversum vast te stellen
  2. Een aanvullend budget van € 450.000 per jaar voor 2023 en 2024 te verwerken in de voorjaarsnota 2023.
  3. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.